Antalet bekräftade fall av covid-19 i Sverige i stort sett oförändrat

De bekräftade fallen av covid-19 under vecka 32 ligger kvar på samma nivå som föregående vecka.