Fler personer som är 80 år och äldre behöver påfyllnadsdos vaccin mot covid-19

För att undvika allvarlig sjukdom och död är det viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 gör det. Hittills har färre än hälften av personer 80 år och äldre vaccinerat sig med den rekommenderade…