Folkhälsomyndigheten föreslår modell för att öka tillgången till äldre antibiotika

Åtgärder behövs för att säkerställa tillgången till antibiotika på den svenska marknaden. Folkhälsomyndigheten har genomfört en förstudie och föreslår en ny modell för ett nationellt…