Folkhälsomyndigheten presenterar nya scenarier för spridningen av covid-19

Enligt Folkhälsomyndighetens nya scenarier kan spridningen av covid-19 åter komma att öka under hösten. Detta om nya virusvarianter som är mer smittsamma och har en större förmåga att undgå immunförsvaret får spridning. Genom att vaccinera sig enligt gällande rekommendationer minskar risken för att drabbas av allvarlig sjukdom och död till följd av covid-19.