Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot kikhosta för gravida

Gravida rekommenderas nu vaccination mot kikhosta från graviditetsvecka 16. Syftet med vaccinationen är att skydda nyfödda barn tills de själva kan vaccineras.