Kunskapssammanställning om individbaserad riskbedömning av blodgivare

Andra länders erfarenheter av individbaserad riskbedömning av blodgivare kan överföras till svenska förhållanden, men skulle kräva utveckling av en modell anpassad för Sverige.