Liten minskning av antal bekräftade fall av covid-19

Under vecka 33 minskade antalet bekräftade fall av covid-19 i Sverige något jämfört med vecka 32, både på nationell nivå och i flera regioner.