Påfyllnadsdos mot covid-19 viktig för så hög skyddseffekt som möjligt bland äldre

Den fjärde vaccindosen mot covid-19 ger personer som är 65 år och äldre ett högt och viktigt skydd mot allvarlig sjukdom och död. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.