Rekommendation för handläggning av halsfluss

Med anledning av den höga förekomsten av invasiva grupp A-streptokocker i Sverige under 2023–2024 kompletterar nu Folkhälsomyndigheten, efter samråd med Läkemedelsverket, rekommendationerna för handläggning av halsfluss…