Smittspridningen av covid-19 oförändrad i de flesta regioner

Antalet bekräftade fall av covid-19 i Sverige var under vecka 30 oförändrat på nationell nivå och i de flesta regionerna jämfört med föregående vecka.