Stickprov visar fortsatt höga nivåer av SARS-CoV-2 i befolkningen

En stickprovsundersökning i slutet på september visar att nivåerna av SARS-CoV-2 i befolkningen var på liknande nivå som i mars 2022. I undersökningen, som genomfördes i 11 av Sveriges regioner, var 1,5 procent av befolkningen positiva för viruset SARS-CoV-2 som orsakar covid-19.