Tillgången till viktiga antibiotika kan säkras genom en ny ersättningsmodell

Tack vare en ny ersättningsmodell har Sverige kunnat säkra tillgången till vissa medicinskt viktiga antibiotika. Folkhälsomyndigheten redovisar nu förslag till hur modellen kan användas framöver i Sverige, för att…