Undersökning mäter förekomst och antikroppar mot viruset som orsakar covid-19 i befolkningen

Folkhälsomyndigheten genomför nu en tionde undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i Sveriges befolkning. Samtidig undersöks förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2, viruset som orsakar covid-19. Erbjudandet om att delta i undersökningen skickas ut den 22 augusti.