Vårens vaccindos mot covid-19 viktig för att fortsatt skydda de äldsta och personer med omsorgsbehov

I april kommer vårens dos av vaccin mot covid-19 att erbjudas till personer i de grupper som har extra stort behov av skydd mot allvarlig sjukdom och död. Det krävs nu att kommuner och regioner kraftsamlar för att säkerställa…