Antibiotikaförsäljningen och antibiotikaresistensen fortsätter att öka visar årsrapport

Under 2023 fortsatte antibiotikaförsäljningen att öka i Sverige. Samtidigt fortsatte antibiotikaresisten att öka, och antalet fall med bakterier med ESBL-CARBA var det högsta någonsin. Det visar rapporten Swedres-Svarm 2023…