Det epidemiologiska läget i Kina bedöms inte påverka läget i Sverige väsentligt

Den ökade spridningen av covid-19 i Kina bedöms inte ha väsentlig påverkan på utvecklingen av det epidemiologiska läget i Sverige. Det framgår av Folkhälsomyndighetens analys, som nu överlämnas till regeringen.