Folkhälsomyndigheten hemställer att regeringen överväger förlängt krav på negativt covid-19-test för inresande från Kina

Folkhälsomyndigheten hemställer, i enlighet med rekommendationer från den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, till regeringen att överväga en kortvarig förlängning av det tillfälliga kravet på att inresande från Kina ska kunna visa upp ett negativt test…