Fortsatta rekommendationer för vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndigheten har beslutat om fortsatta rekommendationer om vaccination mot covid-19. Rekommendationerna gäller tillsvidare.