Minskad smittspridning av influensa och RS-virus efter intensiv vintersäsong

Säsongen för influensa och RS-virus bedöms vara över efter en intensiv vinter. Högst smittspridning med flest bekräftade fall konstaterades i december 2022. Smittspridningen av covid-19 pågår fortfarande i hela landet…