Debatt: “En god och jämlik hälsa i hela befolkningen är avgörande för vår pandemiberedskap”

Folkhälsomyndigheten ser svagheter i Sveriges nuvarande smittskyddslagstiftning, i samhällets förmåga att skapa förutsättningar för en god hälsa i hela befolkningen, och i förmågan att skydda hela befolkningen…