WHO: Mpox utgör inte längre ett internationellt hot mot människors hälsa

WHO bedömer att mpox inte längre uppfyller villkoren för att betraktas som ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC). Detta meddelade WHO den 11 maj 2023.