Minskad spridning av luftvägssjukdomar

Spridningen av luftvägssjukdomarna influensa, RS-virus och covid-19 minskar, enligt Folkhälsomyndigheten senaste statistik.