Rekommendation om testning för covid-19 för vårdpersonal tas bort

Den särskilda rekommendationen om bred testning för covid-19 vid symtom hos vård- och omsorgspersonal tas bort från och med den 15 februari 2023.