Samordnad vaccinationsinsats mot covid-19 och influensa i oktober 2024

Hösten 2024 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att vaccinationsinsatsen mot covid-19 och influensa sker samordnat från den 15 oktober.