Smittspridningen av luftvägssjukdomar fortsatt omfattande

Smittspridningen av covid-19, RS-virus och influensa bedöms fortfarande vara hög. Den som är sjuk med symtom på luftvägsinfektion bör stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.