Spridningen av covid-19-, influensa- och RS-virus fortsätter

Ökningen av antalet bekräftade fall av covid-19, influensa och RS-virus fortsätter vilket leder till hög belastning på vården och påverkan på personalförsörjningen på många håll.