Spridningen av luftvägsvirus fortsätter att minska

Antalet rapporterade fall av covid-19, influensa och RS-virus har minskat sedan de högsta nivåerna i december.