Stor andel vårdrelaterade infektioner på svenska sjukhus jämfört med andra EU-länder

Sverige har den fjärde högsta förekomsten av vårdrelaterade infektioner i Europa, enligt en ny rapport från ECDC. Förekomsten av antibiotikaresistens i de vårdrelaterade infektionerna är låg jämfört…